GRĂDINIȚA ANALESIA

ANALESIA Kindergarten - Grădiniță Autorizată
AFLA MAI MULTE

ANALESIA Kindergarten

Grădinița ANALESIA – are drept preocupare permanentă, formarea unei unităţi de invăţământ pentru viitor şi propune în acest sens o educaţie care stimulează, provoacă, uneşte, promovează individualitatea, sub îndrumarea unei echipe de cadre didactice calificate, vorbitoare de limba germană la nivel matern, competente, creative, implicate şi dedicate meseriei pe care şi-au ales-o.

VIZIUNE

Gradiniţa ANALESIA, o unitate școlară care promovează un învățământ orientat pe creativitate, liberă exprimare, pe cunoștințe și abilități utilizate în viitor cu ușurință în viaţă, profesie, societate, în conformitate cu idealul educaţional și valorile promovate de școala românească, dar şi de cerinţele Comunităţii Europene.

MISIUNE

Asigurarea unui învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea copiilor pentru o lume în continuă schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe, care în viitor să le permită să-şi găsească cu uşurinţă locul şi menirea în societate.

VIZIUNE

Gradiniţa ANALESIA, o unitate școlară care promovează un învățământ orientat pe creativitate, liberă exprimare, pe cunoștințe și abilități utilizate în viitor cu ușurință în viaţă, profesie, societate, în conformitate cu idealul educaţional și valorile promovate de școala românească, dar şi de cerinţele Comunităţii Europene.

MISIUNE

Asigurarea unui învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea copiilor pentru o lume în continuă schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe, care în viitor să le permită să-şi găsească cu uşurinţă locul şi menirea în societate.

De ce să ne alegi?

Dacă ar fi să amintim dintre motivele care ne îndreptățesc să afirmăm, că înscrierea copilului dumneavostră în Programul de limba germană Kreative Erziehung reprezintă alegerea competenței și a tradiției, acestea ar putea fi:

LIMBA GERMANĂ – NIVEL MATERN

LIMBA GERMANĂ – NIVEL MATERN

Tradiție în furnizarea limbii germane la nivel matern de la o vârstă frageda.

ACTIVITĂȚI ÎN LIMBA GERMANĂ

ACTIVITĂȚI ÎN LIMBA GERMANĂ

În cadrul Programului KE, toate activitățile se desfășoară exclusiv în limba germană.

EVALUARE - COMUNICARE

EVALUARE - COMUNICARE

Evaluarea și comunicarea săptămânală sau zilnică atunci când este cazul, a informațiilor legate de evoluţia copiilor.

CADRE CU EXPERIENȚĂ

CADRE CU EXPERIENȚĂ

Cadre calificate, vorbitoare de limba germană la nivel matern, cu experiență în domeniu și parte dintr-o bună echipă.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

cabinet medical.

SERVICII DE CONSILIERE PSIHO-PEDAGOGICĂ

SERVICII DE CONSILIERE PSIHO-PEDAGOGICĂ

Servicii de consiliere psiho-pedagogică şi de logopedie (servicii oferite in parteneriat).

REZULTATELE SCOLARE POZITIVE

REZULTATELE SCOLARE POZITIVE

Rezultatele școlare pozitive obținute de către copiii care au urmat cursurile Programului KE (ex. gradul de promovare a testului pentru clasa 0 – Colegiul German Goethe);
O buna integrare și adaptare la cerințele învățământului din ciclul primar.

BUCĂTĂRIE PROPRIE

BUCĂTĂRIE PROPRIE

Mâncarea este pregătită zilnic în bucătăria proprie, cu respectarea și asigurarea regulilor unei alimentaţii sănătoase.

GRUPE RESTRÂNSE DE COPII

GRUPE RESTRÂNSE DE COPII

Grupe restrânse de copii, între 12 și 15 copii, astfel, cantitatea și calitatea timpului alocat fiecărui copil permite crearea unui parteneriat între minor și educator, făcând posibil valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecăruia dintre copii, din perspectiva unicității individului, respectând ritmul propriu de dezvoltare și nevoile sale afective.

''Evoluția și dezvoltarea integrală, armonioasă, a copiilor care au urmat și/sau urmează cursurile grădiniței și/sau ale Programului Kreative Erziehung, vorbesc despre eficiența acestuia și reprezintă cartea noastră de vizită``

Oferta Educațională

Grădinița ANALESIA şi-a propus şi a reușit, să devină o grădiniță de referință din București, integrată nevoilor sociale și educaționale ale comunității, unde se realizează pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, prin promovarea unui învăţământ preşcolar la nivel european, deschis și flexibil, care urmăreşte următoarele aspecte:

 • dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
 • crearea unui climat de activitați şi învăţare stimulativ şi creativ;
 • pregătirea pentru o bună adaptare la viaţa şcolară şi la viaţa socială.
 • de asigurare a unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze cu uşurinţă la regimul activităţilor şcolare şi la orice situaţie în viaţă;
 • de însuşire a cunoştinţelor specifice vârstei, a valorilor naţionale şi universale;
 • de educare a copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

Grădiniţa ANALESIA desfăşoară activităţi în conformitate cu planul de învăţământ şi programele elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru învăţământul preşcolar. Curriculum ce va fi utilizat de unitatea de învăţământ este aprobat prin OMECT cu numărul 4694 din data de 02. 08. 2019 .
Grădiniță autorizată prin OMEC nr. 5394 din 31.08.2020

Grădiniţa ANALESIA desfăşoară activităţi în conformitate cu planul de învăţământ şi programele elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru învăţământul preşcolar. Curriculum ce va fi utilizat de unitatea de învăţământ este aprobat prin OMECT cu numărul 4694 din data de 02. 08. 2019 .
Grădiniță autorizată prin OMEC nr. 5394 din 31.08.2020

ANALESIA Kindergarten funcţionează cu trei grupe de copii preşcolari, prima grupă de vârstă fiind cea de 3-4 ani, iar fiecare grupă are în componenţa între 12 și 15 copii. Acest lucru permite educatoarei să se apropie de fiecare copil pe durata activităţiilor desfăşurate, astfel incât să-i poată fi identificate nevoile, dificultăţile şi modalitatea preferată de invăţare, pornind de la faptul că educatoarea este cea care se adaptează copilului şi nu invers.
De asemenea, toate activităţile sunt adaptate vârstei şi cerinţelor de dezvoltare ale copiilor.

ANALESIA Kindergarten funcţionează cu trei grupe de copii preşcolari, prima grupă de vârstă fiind cea de 3-4 ani, iar fiecare grupă are în componenţa între 12 și 15 copii. Acest lucru permite educatoarei să se apropie de fiecare copil pe durata activităţiilor desfăşurate, astfel incât să-i poată fi identificate nevoile, dificultăţile şi modalitatea preferată de invăţare, pornind de la faptul că educatoarea este cea care se adaptează copilului şi nu invers.
De asemenea, toate activităţile sunt adaptate vârstei şi cerinţelor de dezvoltare ale copiilor.

Alege Planul Potrivit

În Grădiniţa ANALESIA, în cadrul programelor derulate, urmărim cerinţele actuale referitoare la educația prescolară, şi în plus, venim cu dorinţa şi implicarea noastră în a-i face fericiţi pe copii. Un copil care invaţă într-un mediu liniștit, sigur şi stimulativ este un copil fericit. Astfel, ANALESIA asigură atât nevoile personale ale copilului, cât şi stimularea modului în care el işi dezvoltă abilităţile sociale şi intelectuale.
Structura programului respectă particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, permiţând derularea activităţilor pe grupuri mici, sau chiar în raporturi individuale cu preşcolarii. Copiii grădiniţei vor putea opta pentru program normal sau lung
Programul se desfăşoară în intervalul: 08.00 – 18.00 şi realizează un echilibru între activităţile de joc, învăţare şi odihnă, fiind prevăzute intervale pentru servirea meselor şi pentru somn.

Program normal

 • Program 8:00 - 13:00
 • Mic dejun/Gustare;
 • Activități de învățare/Program KE intensiv de limba germană, la nivel matern;
 • Masa de pranz;
 • Gustare;
 • Jocuri și activități de învățare/educative în limba germană;
 • Activități opționale: șah, robotică, dans, educație muzicală, aikido(grupe de vârstă de 4/5 ani și 5/6 ani);

Activități Opționale – Extracurriculare

Dintre activităţile opţionale susținute în cadrul ANALESIA Kindergarten incepând cu grupa de vârstă 4 – 5 ani, despre care am apreciat şi constatat că sunt importante în dezvoltarea armonioasă a copiilor, dar şi bine primite de către copii, enumerăm: Robotică, Dans, Șah, Aikido, Educație muzicală.

Domeniile de Dezvoltare

Domeniile de dezvoltare abordate in cadrul programelor, adaptate la cerinţele grupei/vârstei sunt:

 • dezvoltare emoțională (abilitați de cooperare,toleranță la diversitate, dezvoltarea comportamentelor proactive, dezvoltarea autocontrolului și a încrederii în sine);
 • dezvoltarea abilitaților practice: încheierea nasturilor, legarea șireturilor, încălțatul/descălțatul, spălatul pe mâini, grija față de sine și față de ceilalți din jur (nu lovesc, nu deranjez un coleg care lucrează...).
 • dezvoltarea cognitivă (gândirea logică și rezolvarea de probleme, cunoașterea și înțelegerea lumii);
 • dezvoltarea și stimularea interesului față de învățare;

Înscriere

Pentru înscrierea copilului dumneavoastră la Grădiniţa ANALESIA şi în Programul de limba germană Kreative Erziehung, este necesar să ne vizitați pentru a ne prezenta şi cunoaște reciproc, iar ulterior veţi intra în posesia unui set de documente necesare la înscrierea în program ( despre care vom discuta în cadrul întrevederii ), dintre care menţionăm:

 • Formularul de înscriere;
 • Documente legate de protecția datelor cu character personal (GDPR)
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Grădiniței ANALESIA;
 • Adeverință medicală/evaluare pentru intrare în colectivitatea;
 • Situația vaccinărilor - Fisa de vaccinări completată;
 • Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate;
 • Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate;

Ce spun părinții:

Testimonialele părinților ale căror copii sunt incrisi la ANALESIA Kinderzentrum.

Programează o Vizită

Vă invitam să ne contactați/vizitați pentru clarificarea oricărei întrebări.